Vooruitgang naar verwezenlijking van Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN stagneert

M&G publiceert SDG Reckoning rapport

  • Bij 15 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) is het afgelopen jaar geen vooruitgang geboekt - met slechts 7 SDG's op koers om de deadline van 2030 te halen.
  • Investeringen in de privésector zijn meer dan ooit noodzakelijk om de wereldwijde vooruitgang naar deze doelen te helpen realiseren

Londen, 19 oktober 2022 - M&G Investments stelt vast dat de vooruitgang bij het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties (VN) de afgelopen 12 maanden vrijwel tot stilstand is gekomen, met 15 doelen die geen verbetering laten zien. Hierdoor ligt de wereld op koers om slechts 7 van de 17 SDG's te verwezenlijken tegen de door de VN vastgestelde doelstelling voor 2030.

Het rapport beoordeelt de wereldwijde vooruitgang van jaar tot jaar met betrekking tot de 17 SDG's van de VN en geeft inzicht in de manier waarop investeringen uit de privésector kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's van de VN.

De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn

  • Geen vooruitgang voor de meerderheid van de SDG's: op jaarbasis is er bij 13 van de 17 doelstellingen geen vooruitgang geboekt, waarbij bij twee sprake was van een vertraging en bij twee van een versnelling.
  • Marginale verbeteringen voor twee SDG's. Goede gezondheid en welzijn (SDG 3) verbeterde dankzij de effectieve ontwikkeling van vaccins tijdens de Covid-19 pandemie en andere verbeteringen op het gebied van gezondheid en welzijn. Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9) profiteerde van de voortdurende wereldwijde verbetering van de digitale toegang.
  • Betaalbare en schone energie gaat achteruit: SDG 7, Betaalbare en schone energie, vertraagde doordat de inval van Rusland in Oekraïne de wereldwijde energiemarkt verstoorde. Daardoor ontspoorde de vooruitgang wat leidde tot de grootste stijging van de energieprijzen sinds de jaren zeventig.
  • De ongelijkheid nam toe: SDG 10, Verminderde ongelijkheid, werd verergerd door Covid-19, terwijl de crisis rond de kosten van levensonderhoud een onevenredig groot effect zal hebben op de ontwikkelingseconomieën - met mogelijk een impact zal hebben op veel van de SDG's.
Hoofdauteur van het rapport, Ben Constable-Maxwell, hoofd Impactbeleggen bij M&G: ​
"Onze derde jaarlijkse SDG Reckoning rapport is deprimerende lectuur, waarbij de meeste SDG's weinig tekenen van vooruitgang vertonen of nog verder achterblijven bij de doelstellingen voor 2030. De inval van Rusland in Oekraïne, de energiecrisis en de toenemende kosten van levensonderhoud hebben een aanzienlijke impact op het vermogen van rijkere landen om het kapitaal op peil te houden of te verhogen om deze mondiale uitdagingen aan te pakken. ​
"Maar dit is niet het moment voor defaitisme. Gezien de zware druk op de overheidsfinanciën zijn privé-investeringen meer dan ooit noodzakelijk om wereldwijd vooruitgang te boeken inzake de doelstellingen. Voor beleggers is een cruciale rol weggelegd bij de financiering van duurzame en impactvolle investeringsmogelijkheden, die zowel winstgevend als maatschappelijk voordelig kunnen zijn.
"Met de COP 27-conferentie in november in het verschiet is het voor politieke leiders en de privésector een gelegenheid om na te denken over de voortdurende behoefte aan samenwerking om de meest dringende problemen van onze generatie te helpen aanpakken."

De onderstaande grafiek toont de score voor elk van de 17 SDG's van de VN, evenals de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van elk doel.

 
 

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Ben Constable-Maxwell
Ben Constable-Maxwell

Perscontact

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over M&G Investments

M&G Investments is een dochteronderneming van M&G Plc, een spaar- en beleggingsonderneming ontstaan in augustus 2017 uit de fusie van de spaar- en verzekeringsactiviteiten van Prudential plc VK en Europa met M&G, haar internationale beleggingsonderneming die in volle eigendom was . M&G Plc kreeg als een onafhankelijke onderneming in oktober 2019 een beursnotering aan de London Stock Exchange en had per 30 juni 2022 een beheerd vermogen van €405 miljard.  M&G Plc bedient klanten in het VK, Europa, en Azië, waaronder individuele spaarders en beleggers, houders van levensverzekeringspolissen en pensioenschema’s.

Al bijna negen decennia helpt M&G Investments haar klanten succes te boeken door investeringen aan het werk te zetten, wat op zijn beurt banen, woningen en vitale infrastructuur creëert in de reële economie. De beleggingsoplossingen omvatten aandelen, vastrentende waarden, multi-activa, contanten, private schulden, infrastructuur en vastgoed.

M&G erkent het belang van verantwoord beleggen en is medeondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (UNPRI) van de Verenigde Naties en is lid van het Climate Bonds Initiative Partners Programme.

M&G plc heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 een koolstofuitstoot van nul te bereiken voor haar totale vermogen onder beheer en administratie, en heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 de operationele koolstofuitstoot als bedrijfsentiteit tot nul terug te brengen.

Voor meer informatie : https://global.mandg.com/

Dit persbericht geeft de huidige standpunten van de auteurs weer, die de huidige marktomstandigheden weerspiegelen. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en bevat een aantal veronderstellingen die mogelijk niet geldig blijken te zijn. Het is uitsluitend ter informatie opgesteld en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling voor een bepaald effect, een bepaalde strategie of een bepaald beleggingsproduct. In het verleden geleverde prestaties zijn geen leidraad voor toekomstige prestaties.

De informatie in dit document is verkregen of gebaseerd op bronnen die naar onze mening betrouwbaar en accuraat zijn, hoewel M&G geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de inhoud ervan.

Dit document vormt geen beleggingsadvies of een aanbod van beleggingsdiensten of diensten op het gebied van discretionair vermogensbeheer.

Voordat u deze fondsen koopt, moet u het prospectus lezen, dat een beschrijving bevat van de beleggingsrisico's die aan deze fondsen verbonden zijn. Lees de KIID voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De informatie in dit document is geen vervanging voor onafhankelijk beleggingsadvies.

Enkel voor journalisten. Dit document wordt niet verspreid voor marketingdoeleinden. Uitgegeven door M&G International Investments S.A. Maatschappelijke zetel: 16, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.

Beleggers kunnen onopgeloste klachten richten aan Ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/