You are previewing this press release. It isn't public yet and won't show in your pressroom. You can however share this secret url with others.

Chinees Jaar van het Varken : geluk voor de boeg ?

Door Michael Bourke, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund.

De festiviteiten rond het Chinese Nieuwjaar komen op gang. Zal het Jaar van het Varken de beleggers geluk brengen of zal het rendement op de aandelenmarkt mager zijn?

2018 was een moeilijk jaar voor aandelenbeleggers. Ze hopen dat het nieuwe jaar betere vooruitzichten zal bieden voor de Chinese aandelenmarkt. Het nieuwe jaar is typisch een tijd van optimisme, maar er blijft een enorme onzekerheid bestaan over de vooruitzichten voor China. Het handelsgeschil met de VS domineert de krantenkoppen. De vrees dat de Amerikaanse invoerrechten op Chinese producten een negatieve impact beginnen te hebben op de op één na grootste economie ter wereld, verontrust de beleggers. De recente economische gegevens zijn zwak - de activiteit van de fabrieken en de export vertragen - en vorig jaar groeide de economie met 6,4%, het traagste tempo sinds 1990.

Als reactie hierop wordt van de beleidsmakers verwacht dat zij maatregelen nemen om de economie te ondersteunen. Deze maatregelen omvatten investeringen in infrastructuur en initiatieven om de kredietverlening te stimuleren.

Chinese aandelen zijn vorig jaar sterk gedaald, omdat de beleggers vreesden dat de vertragende economie het vertrouwen van de consument zou schaden. Enkele van de zwakste aandelen waren  zeer populaire internetbedrijven zoals Alibaba en Tencent, die in 2017 fenomenale winsten hadden geboekt.

De vraag voor beleggers is of het beeld zo somber is als de krantenkoppen suggereren. Hoewel de krantenkoppen zeker suggereren dat de economie aan dynamiek verliest, zijn er deelgebieden waar de economische activiteit relatief robuust blijft. De detailhandelsverkopen blijven bijvoorbeeld stijgen. Dit is bemoedigend omdat de Chinese beleidsmakers proberen de economie van het land te doen evolueren van exportafhankelijkheid naar consumptie en diensten. Deze tendens lijkt grotendeels op schema te liggen, ook al is de binnenlandse vraag voor bijvoorbeeld auto's misschien een beetje zwak.

Wij zijn van mening dat de bezorgdheid over de groei van het BBP van het land de aandacht afleidt van wat echt van belang is voor succesvol beleggen. Op de lange termijn zijn de bedrijfsprestaties bepalend voor de aandelenkoersen en niet de economische groei.

Afgezien van het sombere macro-economische nieuws zijn we positief gestemd over wat er op microniveau gebeurt. Als we kijken naar de prestaties van de Chinese bedrijven, dan zien we dat het rendement op kapitaal begint te verbeteren (zie onderstaande grafiek). Dit is niet hetzelfde verhaal als dat u in het financiële nieuws leest. Maar dit is wel het feitelijke bewijs van wat er aan de hand is – Chinese bedrijven beginnen beter te presteren.

Story image

Bron; Credit Suisse Holt, januari 2019. China verwijst in Holt naar het China universum.

Als gevolg van de zorgen over de macro-omgeving zijn de waarderingen van Chinese bedrijven echter gedaald. Deze mismatch tussen bedrijfsprestaties en waarderingen trekt ons aan en als tegengestelde, waardegerichte beleggers hebben we de laatste tijd onze beleggingen in China verhoogd.

2019 is goed van start gegaan met het herstel van de risicobereidheid van de beleggers in de hoop dat de handelsbesprekingen tussen de VS en China het geschil tussen beide landen kunnen oplossen. Er moeten belangrijke kwesties worden besproken en de kans dat er voor de deadline van 1 maart een overeenkomst wordt bereikt, blijft onzeker.

Er is echter zoveel pessimisme over de handelsoorlog dat elke vooruitgang in de richting van een overeenkomst een enorme impuls kan geven aan het beleggerssentiment. De macro-economische onrust heeft vandaag de dag in China een aantal aantrekkelijke mogelijkheden gecreëerd voor selectieve stockpickers. Het laatste jaar van het varken was in 2007 en de Chinese aandelenmarkt is toen sterk gestegen. Hoewel het zeldzaam is dat varkens vliegen, zijn we optimistisch dat beleggen in China zeer lonend kan zijn in 2019.

Over M&G Investments

M&G Investments is een dochteronderneming van M&G Plc, een spaar- en beleggingsonderneming ontstaan in augustus 2017 uit de fusie van de spaar- en verzekeringsactiviteiten van Prudential plc VK en Europa met M&G, haar internationale beleggingsonderneming die in volle eigendom was . M&G Plc kreeg als een onafhankelijke onderneming in oktober 2019 een beursnotering aan de London Stock Exchange en had per 30 juni 2021 een beheerd vermogen van €431 miljard.  M&G Plc bedient meer dan 5 miljoen klanten in het VK, Europa, en Azië, waaronder individuele spaarders en beleggers, houders van levensverzekeringspolissen en pensioenschema’s.

Al bijna negen decennia helpt M&G Investments haar klanten succes te boeken door investeringen aan het werk te zetten, wat op zijn beurt banen, woningen en vitale infrastructuur creëert in de reële economie. De beleggingsoplossingen omvatten aandelen, vastrentende waarden, multi-activa, contanten, private schulden, infrastructuur en vastgoed.

M&G erkent het belang van verantwoord beleggen en is medeondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (UNPRI) van de Verenigde Naties en is lid van het Climate Bonds Initiative Partners Programme.

M&G plc heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 een koolstofuitstoot van nul te bereiken voor haar totale vermogen onder beheer en administratie, en heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 de operationele koolstofuitstoot als bedrijfsentiteit tot nul terug te brengen.

Voor meer informatie : https://global.mandg.com/l

Dit persbericht geeft de huidige standpunten van de auteurs weer, die de huidige marktomstandigheden weerspiegelen. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en bevat een aantal veronderstellingen die mogelijk niet geldig blijken te zijn. Het is uitsluitend ter informatie opgesteld en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling voor een bepaald effect, een bepaalde strategie of een bepaald beleggingsproduct. In het verleden geleverde prestaties zijn geen leidraad voor toekomstige prestaties.

De informatie in dit document is verkregen of gebaseerd op bronnen die naar onze mening betrouwbaar en accuraat zijn, hoewel M&G geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de inhoud ervan.

Dit document vormt geen beleggingsadvies of een aanbod van beleggingsdiensten of diensten op het gebied van discretionair vermogensbeheer.

Voordat u deze fondsen koopt, moet u het prospectus lezen, dat een beschrijving bevat van de beleggingsrisico's die aan deze fondsen verbonden zijn. Lees de KIID voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De informatie in dit document is geen vervanging voor onafhankelijk beleggingsadvies.

Enkel voor journalisten. Dit document wordt niet verspreid voor marketingdoeleinden. Uitgegeven door M&G International Investments S.A. Maatschappelijke zetel: 16, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.

Beleggers kunnen onopgeloste klachten richten aan Ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/

M&G Investments