Is dit het juiste moment om obligaties te kopen?

Door Jim Leaviss, CIO Fixed Income bij M&G Investments

Naarmate de inflatie en de rente stijgen, kan het voor sommigen aantrekkelijker worden om in vastrentende waarden te beleggen. Maar niet alle obligatiesegmenten zijn heilig.

Sinds begin 2022 hebben we een aanzienlijke herprijzing gezien in alle obligatiesegmenten. Dit was aanvankelijk het gevolg van bezorgdheid over de stijgende inflatie, maar meer recentelijk is het verhaal verschoven naar bezorgdheid over de wereldwijde groei. Hoewel we op korte termijn nog meer volatiliteit kunnen verwachten, denken we dat de uitverkoop kansen heeft gecreëerd om vastrentende activa tegen zeer aantrekkelijke prijzen te kopen, dankzij de bredere credit spreads die een buffer bieden tegen een verdere stijging van de rente.

Verschillende delen van de obligatiemarkt kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een portefeuille een goede inkomenscomponent heeft, en als bescherming tegen inflatie. Obligaties kunnen ook een nuttige diversifiëring van de portefeuille vormen, vooral in tijden van onzekerheid. Ze kunnen echter zeer gevoelig zijn voor stijgende inflatie en een verkrappend monetair beleid, zoals in de eerste helft van het jaar is gebleken.

Voorkeur voor kortlopende bedrijfsobligaties en obligaties met variabele rente

Binnen de ruime vastrentende markt zijn kortlopende obligaties en Floating Rate Notes (FRN's - obligaties met variabele rente) volgens ons voorbeelden van vastrentende instrumenten die de huidige marktomstandigheden met succes kunnen doorstaan.

Voor beleggers die denken dat de rendementen zullen blijven stijgen en dat de bedrijven in goede vorm verkeren, kan een actief beheerde strategie van bedrijfsobligaties met korte looptijd volgens ons zinvol zijn. Deze fondsen hebben vaak de flexibiliteit om te beleggen in een verscheidenheid van complexere activa, zoals asset-backed securities (ABS), die een aantrekkelijke risicopremie kunnen bieden die veel hoger is dan die van gewone bedrijfsobligaties.

Bepaalde fondsen kunnen ook posities nemen in FRN's, instrumenten die niet alleen bescherming bieden, maar ook een manier zijn om mogelijk te profiteren van een toekomstige stijging van de rentetarieven.

High yield FRN's hebben ook een duratie die dicht bij nul ligt, wat vooral nuttig bleek te zijn tijdens de recente uitverkoop van de staatsobligatiemarkten. Hun gebrek aan duratie was een belangrijke drijfveer achter de recente outperformance van de activaklasse ten opzichte van traditionele hoogrentende staatsobligaties, omdat beleggers hun portefeuilles willen beschermen tegen verwachte toekomstige rentestijgingen. Wij denken dat de spreads nu niet alleen een bescherming bieden tegen een stijgende rente, maar ook aanzienlijk overcompenseren tegen het risico op wanbetaling.

Jim Leaviss
Jim Leaviss

Perscontact

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over M&G Investments

M&G Investments is een dochteronderneming van M&G Plc, een spaar- en beleggingsonderneming ontstaan in augustus 2017 uit de fusie van de spaar- en verzekeringsactiviteiten van Prudential plc VK en Europa met M&G, haar internationale beleggingsonderneming die in volle eigendom was . M&G Plc kreeg als een onafhankelijke onderneming in oktober 2019 een beursnotering aan de London Stock Exchange en had per 30 juni 2022 een beheerd vermogen van €405 miljard.  M&G Plc bedient klanten in het VK, Europa, en Azië, waaronder individuele spaarders en beleggers, houders van levensverzekeringspolissen en pensioenschema’s.

Al bijna negen decennia helpt M&G Investments haar klanten succes te boeken door investeringen aan het werk te zetten, wat op zijn beurt banen, woningen en vitale infrastructuur creëert in de reële economie. De beleggingsoplossingen omvatten aandelen, vastrentende waarden, multi-activa, contanten, private schulden, infrastructuur en vastgoed.

M&G erkent het belang van verantwoord beleggen en is medeondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (UNPRI) van de Verenigde Naties en is lid van het Climate Bonds Initiative Partners Programme.

M&G plc heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 een koolstofuitstoot van nul te bereiken voor haar totale vermogen onder beheer en administratie, en heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 de operationele koolstofuitstoot als bedrijfsentiteit tot nul terug te brengen.

Voor meer informatie : https://global.mandg.com/

Dit persbericht geeft de huidige standpunten van de auteurs weer, die de huidige marktomstandigheden weerspiegelen. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en bevat een aantal veronderstellingen die mogelijk niet geldig blijken te zijn. Het is uitsluitend ter informatie opgesteld en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling voor een bepaald effect, een bepaalde strategie of een bepaald beleggingsproduct. In het verleden geleverde prestaties zijn geen leidraad voor toekomstige prestaties.

De informatie in dit document is verkregen of gebaseerd op bronnen die naar onze mening betrouwbaar en accuraat zijn, hoewel M&G geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de inhoud ervan.

Dit document vormt geen beleggingsadvies of een aanbod van beleggingsdiensten of diensten op het gebied van discretionair vermogensbeheer.

Voordat u deze fondsen koopt, moet u het prospectus lezen, dat een beschrijving bevat van de beleggingsrisico's die aan deze fondsen verbonden zijn. Lees de KIID voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De informatie in dit document is geen vervanging voor onafhankelijk beleggingsadvies.

Enkel voor journalisten. Dit document wordt niet verspreid voor marketingdoeleinden. Uitgegeven door M&G International Investments S.A. Maatschappelijke zetel: 16, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.

Beleggers kunnen onopgeloste klachten richten aan Ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/