Beleggen in infrastructuur in tijden van stijgende inflatie

Door Alex Araujo, fondsbeheerder bij M&G Investments

In de zomer van 2021 beschouwde men ​ de stijging van de consumptieprijzen als een tijdelijk verschijnsel. Maar dit jaar kunnen we de stijging van de levensduurte moeilijk negeren. De stijgende inflatie deed ook de aandelenmarkten pijn. De beleggers zijn op zoek naar activa die het ondermijnende effect van algemene prijsstijgingen beter dan andere kunnen weerstaan.

Historisch gezien bieden beleggingen in infrastructuur soms bescherming tegen inflatie. Een van de redenen waarom infrastructuur potentieel bescherming biedt tegen inflatie is dat veel inkomststromen afkomstig zijn van activa die gelinkt zijn aan inflatie. Bijvoorbeeld contracten kunnen bepalen dat regelmatige betalingen, zoals royalty's, gekoppeld zijn aan een bepaalde mate van inflatie. In andere gevallen kunnen aan de inflatie gekoppelde betalingen wettelijk verplicht zijn - zoals in het geval van tolwegen in sommige landen.

Een stijgende inflatie impliceert ook een stijgende rente. Die zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor infrastructuuractiva, vanwege de stijgende rente waartegen de kasstromen worden verdisconteerd. Dit probleem beperkt zich echter niet tot infrastructuuractiva, maar heeft gevolgen voor de waardering van vrijwel alle ondernemingen.

Een voorbeeld. ​ Sommige beleggers beschouwen nutsbedrijven - een belangrijk subsegment van infrastructuurbeleggingen – als zeer gevoelig voor renteschommelingen vanwege hun obligatieproxy-karakter (omdat zij regelmatig contante uitbetalingen doen zoals de rentecoupon op obligaties). Maar in feite hebben nutsbedrijven het de afgelopen 20 jaar (bij uiteenlopende renteniveaus) beter gedaan dan de bredere aandelenmarkt.

Dat komt volgens mij deels door de opeenvolgende forse dividenden die in de sector worden uitgekeerd, maar ook omdat men nutsbedrijven steeds meer beschouwt als de spil van de omschakeling naar hernieuwbare energie.

Ook goed om weten is dat de reële (voor inflatie gecorrigeerde) rente nog steeds diep in het negatieve territorium zit. Sommige marktwaarnemers zeggen dat de centrale banken de reële rente waarschijnlijk zo lang mogelijk negatief zullen houden, omdat dit de schuldenlast van zowel de overheid als de particuliere sector helpt verlichten.

Volatiliteit neemt toe

De volatiliteit is een andere kwestie die beleggers momenteel zorgen baart. De oorlog van Rusland tegen Oekraïne is, naast de immense menselijke tragedie die hij veroorzaakt, de belangrijkste factor achter de stijgende volatiliteit op de financiële markten. Het risico op een te grote afhankelijkheid van Russisch gas werd scherp in beeld gebracht, niet alleen omdat het om een gepolitiseerd goed gaat dat wordt gecontroleerd door een onvoorspelbaar regime, maar ook omdat het gas wordt vervoerd via pijpleidingen in Oost-Europa.

Een reden waarom beursgenoteerde infrastructuur minder volatiliteit zou kunnen vertonen, is de hogere mate van winstvoorspelbaarheid voor bedrijven in deze activaklasse, vanwege hun regelmatige kasstromen. Dit maakt een meer nauwkeurige waardering mogelijk, zelfs in onzekere tijden.

We hebben een vergelijking gemaakt tussen wereldwijde aandelen versus de Global Listed Infrastructure Organisation (GLIO) Index en de ontwikkeling van de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) vóór de pandemie. Daaruit blijkt dat infrastructuurwinsten over het algemeen beter stand hielden in de twee decennia voor de COVID-19 pandemie dan die van wereldwijde bedrijven.

Het herstel van de COVID-19 pandemie zal waarschijnlijk grote wereldwijde investeringen in de activaklasse vereisen. Diverse overheden hebben al plannen aangekondigd om te investeren in infrastructuur om zo de wereldeconomie na de COVID-19 pandemie te helpen ondersteunen. De VS heeft een programma ter waarde van 1,2 biljoen dollar om de afbrokkelende Amerikaanse infrastructuur te herstellen, moderniseren en uit te breiden. De Europese Unie wil met zijn groene agenda de hernieuwbare energie en het milieuvriendelijk transport bevorderen.

Naast hernieuwbare energie zijn beursgenoteerde infrastructuurbedrijven volgens ons een potentiële begunstigde van andere structurele langetermijntrends, zoals digitale connectiviteit en demografie. Dit zijn krachtige thema's, die volgens ons nog vele decennia zullen standhouden. In deze omgeving zijn wij uiterst optimistisch over de langetermijnkansen in beursgenoteerde infrastructuurbedrijven.

Alex Araujo
Alex Araujo

Perscontact

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over M&G Investments

M&G Investments is een dochteronderneming van M&G Plc, een spaar- en beleggingsonderneming ontstaan in augustus 2017 uit de fusie van de spaar- en verzekeringsactiviteiten van Prudential plc VK en Europa met M&G, haar internationale beleggingsonderneming die in volle eigendom was . M&G Plc kreeg als een onafhankelijke onderneming in oktober 2019 een beursnotering aan de London Stock Exchange en had per 30 juni 2022 een beheerd vermogen van €405 miljard.  M&G Plc bedient klanten in het VK, Europa, en Azië, waaronder individuele spaarders en beleggers, houders van levensverzekeringspolissen en pensioenschema’s.

Al bijna negen decennia helpt M&G Investments haar klanten succes te boeken door investeringen aan het werk te zetten, wat op zijn beurt banen, woningen en vitale infrastructuur creëert in de reële economie. De beleggingsoplossingen omvatten aandelen, vastrentende waarden, multi-activa, contanten, private schulden, infrastructuur en vastgoed.

M&G erkent het belang van verantwoord beleggen en is medeondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (UNPRI) van de Verenigde Naties en is lid van het Climate Bonds Initiative Partners Programme.

M&G plc heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 een koolstofuitstoot van nul te bereiken voor haar totale vermogen onder beheer en administratie, en heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 de operationele koolstofuitstoot als bedrijfsentiteit tot nul terug te brengen.

Voor meer informatie : https://global.mandg.com/

Dit persbericht geeft de huidige standpunten van de auteurs weer, die de huidige marktomstandigheden weerspiegelen. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en bevat een aantal veronderstellingen die mogelijk niet geldig blijken te zijn. Het is uitsluitend ter informatie opgesteld en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling voor een bepaald effect, een bepaalde strategie of een bepaald beleggingsproduct. In het verleden geleverde prestaties zijn geen leidraad voor toekomstige prestaties.

De informatie in dit document is verkregen of gebaseerd op bronnen die naar onze mening betrouwbaar en accuraat zijn, hoewel M&G geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de inhoud ervan.

Dit document vormt geen beleggingsadvies of een aanbod van beleggingsdiensten of diensten op het gebied van discretionair vermogensbeheer.

Voordat u deze fondsen koopt, moet u het prospectus lezen, dat een beschrijving bevat van de beleggingsrisico's die aan deze fondsen verbonden zijn. Lees de KIID voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De informatie in dit document is geen vervanging voor onafhankelijk beleggingsadvies.

Enkel voor journalisten. Dit document wordt niet verspreid voor marketingdoeleinden. Uitgegeven door M&G International Investments S.A. Maatschappelijke zetel: 16, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.

Beleggers kunnen onopgeloste klachten richten aan Ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/